• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز78
بازدید دیروز248
بازدید این ماه326
بازدید کل196184
 
  • پیوند ها

شرح وظایف واحد بازرسی سازمان

اهم وظایف :

- تهیه و اجرای زیر سیستم نظارت

-  نظارت بر تطبیق قوانین، آیین نامه ها با قوانین و مقررات بالادست

-  نظارت بر عزل و نصب مدیران و کارکنان

-  تهیه و اجرای سیستم های ارتباط مردم با سازمان

-  دریافت و رسیدگی به تخلفات کارکنان از ضوابط.

شرح وظایف :

1-  تهیه دستورالعمل ها و شاخص های لازم برای اطلاع رسانی مراکز مسوولیت در راستای جلوگیری از بروز تخلفات از قوانین

2-  اجرای سیستم نظارت. نظارت:

-  نظارت بر اجرای قوانین کشوری

-  نظارت بر تغییر و اجرای قوانین اداری، مالی، حقوقی و ...

- نظارت مردمی

3- ااجرای سیستم نظارت، نظارت واحدها در سطوح 3 گانه:

-  ستاد سازمان

- مراکز خدمات اجتماعی مناطق 22 گانه

- شرکت های وابسته(رستوران ها و ...)

4-  نظارت بر اجرا و عدم تخلف از قوانین کشوری

5-  نظارت بر اطلاع رسانی، اجرا و عدم انحراف از قوانینو مقررات سازمانی ارجاعی از طرف نهادهای حکومتی و بالادست نظیر: مجلس شورای اسلامی، هیات امنای سازمان و ...

6-  نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های سازمانی شامل:

-   قوانین اداری و انضباطی

-   آیین نامه های مالی

-   مقررات حقوقی و قراردادی

7-  نظارت برتغییر و به روزآوری ضوابط، آیین نامه ها و مقررات اداری،مالی، حقوقی و قراردادی و تایید انطباق و عدم انحراف آنها از قوانین مقررات کشوری و مقررات سازمانی.

8- تاییدآیین نامه ها، دستورالعملها وضوابط اداری، مالی و ... تدوین شده توسط واحدهای ذیربط برای انطباق با قوانین کشوری/سازمانی

9-  نظارت بر عزل و نصب مدیران و جذب و اخراج کارکنان {منحصراً} شامل:

-  جلوگیری از وقوع، در شرایط تخلف از مقررات

-  عضویت در شوراها و کمیته های ذیربط و ارائه نظر و رای

10 - تهیه نظام مدیریت پیام های مردمی

11- اجرای نظام مدیریت پیام های مردمی شامل :

-  ثبت نظرات مردمی

-  انتقال موضوعات به واحدهای سازمانی

-  پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه

-  ثبت نتایج در سیستم

-  آماده سازی پاسخ برای مخاطبان و انتقال نتایج به مخاطبان

- پردازش اطلاعات و ارائه ی گزارشات به مدیران ارشد و...

 

12  - ایجاد امکان برقراری ارتباط از طرف مردم با سازمان برای ارائه نظرات و بستر سازی مناسب مانند:

- دریافت پیام ها از طریق E-mail و سایت های الکترونیکی

- از طریق صندوق های پیشنهادات و ...

-  از طریق تلفن گویا و پیغام گیر

- از طریق مکالمات دو طرفه

- از طریق نصب دستگاه های رایانه ای و کیوسک های اطلاعاتی

13-  تهیه سیستم دریافت اطلاعات از تخلفات کارکنان از ضوابط و دستورالعمل ها

14- تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات پایه و تفصیلی مورد نیاز.

15-  تهیه بانک اطلاعاتی از سوابق و تجربیات بدست آمده و ارائه آنها به معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهری

16-  به روزآوری اطلاعات بندهای 14 و 15.

سایر وظایف محوله