• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز80
بازدید دیروز248
بازدید این ماه328
بازدید کل196186
 
  • پیوند ها

شرح وظایف مدیر حوزه ریاست

-  تشخیص و ارجاع کلیه مکاتبات با عنوان مدیرعامل سازمان به تمام واحدهای تابعه سازمان در چارچوب وحدود وظایف تفویض شده

- پیگیری ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها وآئین نامه های شهرداری تهران به واحدهای تابعه سازمان

- راهبری امورپشتیبانی های عمومی لازم درواحدهای تابعه

- هماهنگی لازم با دبیرخانه محرمانه سازمان

-  نظارت و هماهنگی برامورمالی و هزینه کردهای حوزه و تفویض اختیارات در چارچوب مقررات به مدیردفتر حوزه

-  برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه سازمان در سطوح مختلف

-  برقراری ارتباط مستمربین سازمان- معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران- شورای اسلامی شهرتهران- معاونتهای مناطق 22 گانه

-  پیگیری، انعکاس  ظرفیت ها – توانمندیها و عملکردهای سازمان از مبادی ذیربط

-  بررسی و ارزیابی مستمرSWOTسازمان و واحدهای تابعه و زیررده های مربوطه و پیگیری وارائه نتایج حاصله به مدیرعامل سازمان

-  انعکاس و پیگیری تذکرات – انتقادات و سوالات و نیز مسائل و مشکلات درون و برون سازمانی تاحصول نتیجه نهایی به مدیرعامل سازمان

-  نظارت و مدیریت بر پیگیری و تشکیل جلسات شورای معاونین در راستای پیشبرد اهداف،     سیاست های راهبردی سازمان به دستوروتدبیرریاست سازمان

- نظارت و مدیریت بر پیگیری و تشکیل جلسات شورای مدیران بمنظور برقراری ارتباط بیشتر و شفاف سازی اهداف سازمان و اتخاذ تدبیرلازم ریاست سازمان برای تقویت نقاط قوت و رفع ضعف های سازمان

- نظارت و مدیریت بر پیگیری و برنامه ریزی لازم جهت شرکت مدیرعامل سازمان در کلیه جلسات- سمینارها – همایش های درون سازمانی و برون سازمانی

-  اخذ وارجاع نقطه نظرات مدیرعامل سازمان به گروه مشاوران

-   اخذ نتایج بررسی های مشاوران از موضوعات محوله به ایشان وارائه به مدیرعامل سازمان

-  ایجاد و برقراری ارتباط موثر مشاوران با مدیرعامل سازمان و تشکیل جلسات و نشست های مستمر

-   ارائه مشاوره به مدیرعامل سازمان درحیطه وظایف محوله

- هدایت و نظارت برایجاد و برقراری ارتباط موثر مدیرعامل سازمان با گروه های هدف در قالب ملاقات مردمی و عمومی در ساعات و روزمعین(مثلا صبح دوشنبه هرهفته)

-  هدایت و نظارت برایجاد و برقراری ارتباط موثر مدیرعامل سازمان با پرسنل وکارکنان و مدیران میانی سازمان در ساعات و روزمعین

- پیگیری کلیه امورات ارجاع شده از سوی مدیرعامل سازمان به کلیه واحدهای تابعه و اعلام نتیجه به ایشان

-  پیگیری کلیه امورات لحاظ شده برون سازمانی از سوی مدیرعامل سازمان و اخذ نتایج ازمبادی ذیربط

-  انعکاس خبرهای لازم و رویدادهای مهم مرتبط در حیطه ماموریت های سازمان به مدیرعامل

- برقراری وتشکیل نظام پیشنهادات درون سازمانی و برون سازمانی و پیگیری واجرای سیاست های تشویقی از سوی مدیرعامل سازمان برای ارتقاء کیفیت آن

-  تشخیص و ارجاع کلیه مکاتبات با عنوان مدیرعامل سازمان به تمام واحدهای تابعه سازمان در چارچوب وحدود وظایف تفویض شده

- نظارت وهماهنگی لازم بین واحدهای امورقراردادها وامورحقوقی بمنظور تسریع در انجام امور

-  نظارت و هدایت و پشتیبانی لازم از واحد امورهمکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و تسهیل گری بمنظور تسریع در انجام امور

-   نظارت و هدایت و پشتیبانی لازم از روابط عمومی

-  نظارت و مدیریت برایجاد وتقویت بخش اموربین الملل روابط عمومی

-  پیگیری وانجام سایرامورمحوله از جانب مدیرعامل سازمان