• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین17
بازدید امروز78
بازدید دیروز248
بازدید این ماه326
بازدید کل196184
 
  • پیوند ها

شرح وظایف مدیریت های کارآفرینی و توانمند سازی

شرح وظایف اداره توانمند سازی و کارآفرینی

-  تهیه وتنظیم شیوه نامه اجرایی توانمندسازی و کارآفرینی

- تهیه شناسنامه کارآفرینی مناطق

- شناسایی ظرفیت های محلی در امر کارآفرینی

- ارزیابی SWOT درامر توانمندسازی و کارآفرینی

-  تهیه و تدوین آئین نامه استانداردهای روز کارآفرینی والزام به رعایت حداقل اصول اولیه و ایمنی کار

- ایجاد وتقویت تعاملات درسطوح درون سازمانی و برون سازمانی

- هدایت واحد الامر در جهت اجرای کامل مأموریتهای محوله و نیل به اهداف سازمانی

- تهیه و تدوین دستور العملها و بخشنامه مرتبط

- ارزیابی کارشناسان تحت الامر ، ارائه گزارش به مقام مافوق و ارائه پیشنهادات انتصابات و تغییرات

-  انجام اقدامات لازم جهت اثر بخشی اقدامات و فعالیتهای بعمل آمده در جهت ارتقای توانمند سازی و کار آفرینی

- برنامه ریزی جهت توسعه مراکز و خانه کار آفرینی در سطح مناطق

-  ارزیابی مراکز رشد و توسعه کار آفرینی و ارائه گزارش به مقام مافوق

- بازدید از مراکز رشد و توسعه کارآفرینی و نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامه ها

-  ساماندهی و سازماندهی کلیه امور مدیریت در جهت نیل به اهداف ماموریتهای و وظایف ابلاغی

-   انجام کلیه اقدامات لازم جهت استفاده از فضاها و اماکن بلا تکلیف در سطح مناطق

- اتخاذ تدابیر جهت پیشبرد بهتر امور، انجام سریع و دقیق وظایف ابلاغی

-  پیشنهاد اصلاح ساختار مدیریت بر مبنای اصول مدیریتی در چهار چوب قوانین

-  ایجاد راهکارهای تشویقی و تنبیهی مقتضی در راستای ایجاد انگیزه بین کارکنان و کارشناسان حوزه

- ارائه گزارش عملکرد طبق درخاست مقام مافوق

-  انجام کلیه وظایف محوله دیگر از سوی مقام مافوق برابر مقررات

- ارائه هرگونه پیشنهاد لازم در جهت اصلاح و تسهیل امور مربوط به مقام مافوق

شرح وظایف اداره توسعه کسب وکار وخدمات حوزه اشتغال

- هدایت واحد تحت الامر در جهت  اجرای کامل ماموریتهای محوله و نیل به اهداف سازمانی

- تهیه و تدوین دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط

-  ارزیابی کارشناسان تحت الامر، ارائه گزارش به مقام مافوق و ارائه پیشنهادات انتصابات و تغییرات

- زمینه سازی در جهت ایجاد و توسعه خوشه های کسب وکار شهری

-  نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامه¬ها

-  مسئولیت تصمیم گیری در خصوص گزارشهای کارشناسی شده

-  ساماندهی و سازماندهی کلیه امور مدیریت در جهت نیل به اهداف ماموریتها و وظائف ابلاغی

- کنترل و نظارت بر کلیه امور جاری مدیریت

- اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشبرد بهتر امور، انجام سریع و دقیق وظایف ابلاغی

-  پیشنهاد اصلاح ساختار مدیریت بر مبنای اصول مدیریتی در چهارچوب قوانین

- ایجاد راهکارهای تشویقی و تنبیهی مقتضی در راستای ایجاد انگیزه بین کارکنان و کارشناسان حوزه

-  ارائه هرگونه پیشنهاد لازم در جهت اصلاح و تسهیل امور مربوطه به مقام مافوق

-  انجام کلیه وظایف محوله دیگر از سوی مقام مافوق برابر مقررات

شرح وظایف هماهنگی امورسامانه های کارگران ساختمانی و فصلی

-  ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی اجرای سیاستها و آیین نامه های ابلاغی

- مسئولیت کلیه موارد در حوزه ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی

-  نظارت بر عملکرد مناطق 22 گانه

- بررسی و ارائه پیشنهاد جهت تعامل با سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط با فعالیتهای مدیریت

-  برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی کارگران ساختمانی و فصلی

- برنامه ریزی جهت امور بیمه ،رفاهی، اجتماعی و سلامت کارگران

-  برنامه ریزی جهت اشتغال کارگران دارای کارت شناسائی

-  نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامه¬ها

- مسئولیت تصمیم گیری در خصوص گزارشهای کارشناسی شده

-  ساماندهی و سازماندهی کلیه امور مدیریت در جهت نیل به اهداف ماموریتها و وظائف ابلاغی

- کنترل و نظارت بر کلیه امور جاری مدیریت

- اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشبرد بهتر امور، انجام سریع و دقیق وظایف ابلاغی

-  ایجاد راهکارهای تشویقی و تنبیهی مقتضی در راستای ایجاد انگیزه بین کارکنان و کارشناسان حوزه