• هدر
 

t_220_145_16777215_00_images_banner-1.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-2.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-3.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-5.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-4.jpg

 
آنلاین3
بازدید امروز10
بازدید دیروز163
بازدید این ماه552
بازدید کل196662
 
  • پیوند ها

معاونت توانمند سازي و کارآفرینی

شرح وظایف معاونت توانمند سازي و کارآفرینی

-  اخذ سیاست های سازمان مبتنی برماموریت های محوله

- برنامه ریزی منطبق با راهبردهای مدیریتی سازمان درراستای ایجاد و تقویت مشارکتهای اجتماعی و توانمندسازی

-  شناسایی ظرفیت های تشکل ها، کانون های مرتبط با مموریت های ابلاغی سازمان

- شناسایی ظرفیت های سایردستگاههای دولتی و غیردولتی و عمومی

-  ایجاد ارتباط ، تعامل و بهره مندی از دستگاههای دولتی و غیردولتی و عمومی جهت هم افزایی توان خدماتی

-  مساعدت و حمایت در چارچوب ضوابط از تشکل های مردم نهاد

-  نظارت برنوع ونحوه اخذ جمع آوری کلیه اطلاعات مرتبط با ادارات تابعه

- ابلاغ بخشنامه های مرتبط موضوعی به ادارات تابعه و نظارت برحسن انجام آنها

-   نظارت و تایید نهایی گزارشات ادارات تابعه

-  نظارت و تایید نهایی دستورالعمل های اجرایی و آئین نامه های تخصصی مبتنی برماموریت های معاونت

- انجام هماهنگی های لازم درون سازمانی و برون سازمانی جهت تسهیل گری وتسریع انجام اموردرراستای پیشبرد اهداف سازمانی

-  ارزیابی فعالیت های ادارات تابعه واعلام گزارش به مدیرعامل سازمان

- اتخاذ تدابیرلازم درمواقع ضرورجهت رفع موانع ومشکلات احتمالی در چارچوب اختیارات و وظایف محوله

- لزوم بربکارگیری شیوه های مدیریتی مبتنی براختیارات و وظایف جهت ارتقاء کیفی وکمی  فعالیت های مدیران و پرسنل ادارات تابعه

 

جهت دریافت لیست تعاونی ها ثبت شده قبل از سال 94 اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست تعاونی های ثبت شده در سال 94 اینجا کلیک کنید .