• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز78
بازدید دیروز248
بازدید این ماه326
بازدید کل196184
 
  • پیوند ها

شرح وظایف معاونت رفاه و مشارکت های اجتماعی

    شرح وظایف معاونت توسعه رفاه و مشارکت های اجتماعی
-    اخذ سیاست های سازمان مبتنی بروظایف و ماموریت های محوله
-    سازماندهی ، کنترل ونظارت جهت تحقق ماموریت ها
-    برنامه ریزی براساس راهبردهای مدیریتی سازمان در راستای تامین حداقل های رفاه اجتماعی و ایجاد امکانات حداکثری رفاه عمومی وساماندهی زیرساخت های مناسب
-    برنامه ریزی براساس راهبردهای مدیریتی سازمان درامرگردشگری واوقات فراغت مبتنی بررویکردهای معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران
-    شناسایی ظرفیت های سایردستگاههای دولتی- غیردولتی و عمومی مربط با ماموریت های محوله معاونت
-    ایجادشبکه های اجتماعی به منظور شناسایی و ظرفیت سازی در راستای توسعه خدمات رفاهی
-    ایجاد ارتباط – تعامل و بهره مندی هدفمند از ظرفیت های دستگاههای دولتی و غیردولتی و عمومی جهت هم افزایی توان خدماتی
-    نظارت برنوع ونحوه اخذ و جمع آوری کلیه اطلاعات مرتبط موضوعی
-    بازبینی و بازنگری مستمر در امر تعیین SWOT در چارچوب ماموریت های معاونت
-    ابلاغ بخشنامه های مرتبط موضوعی به ادارات تابعه و نظارت برحسن انجام آنها
-    حمایت از توسعه گردشگری با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی
-    نظارت و تایید نهایی گزارشات ادارات تابعه
-    نظارت وتایید نهایی دستورالعمل اجرایی و آئین نامه های تخصصی مبتنی برماموریت های سازمان
-    انجام هماهنگی های لازم درون سازمانی و برون سازمانی جهت تسهیل گری – تسریع در راستای پیشبرد اهداف سازمانی
-    ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های اوقات فراغت شهروندان
-    تهیه و تدوین دفترچه سالانه طرح ها و برنامه ها- دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی – گزارشات عملکردی و مقایسه ای معاونت مربوطه
-    پیش بینی برنامه های کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت و ارائه مدل ها و الگوهای مدیریتی منطبق با سیاستها و رویکردهای سازمان
-    پیش بینی بودجه بندی عملیاتی وسالانه
-    ایجاد وتقویت سالانه اطلاع رسانی همه جانبه و چند منظوره برای جامعه هدف
-    آسیب شناسی اجتماعی بافت های درون شهری به منظورایجاد رفاه شهروندی
-    تهیه وتدوین وارائه گزارشات مستمربه مدیریت ..................
-    بررسی وارزیابی عملکرد مناطق درحوزه مااموریت های معاونت مبتنی برشاخص های تعیین شده از طرف سازمان
-    برنامه ریزی وتلاش درتقویت اثربخشی خدمات رفاهی
-    انجام سایرامورمحوله به تشخیص وارجاع مدیرعامل سازمان