• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین17
بازدید امروز82
بازدید دیروز248
بازدید این ماه330
بازدید کل196188
 
  • پیوند ها

شرح وظایف مدیریت های معاونت توسعه خدمات اجتماعی

   شرح وظایف اداره امورخدمات اجتماعی
-    تدوین طرح ها و دستور العمل های  اجرایی در حوزه امور خدمات اجتماعی
-    ایجاد بانک اطلاعات شبکه اجتماعی مناطق 22 گانه
-    ایجاد  بانک اطلاعات سازمانهای مردم نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی مناطق 22 گانه
-    سیاستگذاری و برنامه ریزی
-    نظارت و ارزیابی
-    نیازسنجی مناطق در راستای ارائه نوع خدمات اجتماعی
-    انجام مطالعات و بررسی های لازم در حوزه خدمات اجتماعی
-    برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی
-    مداخله در فوریت های اجتماعی در سطح مناطق،نواحی و محلات به منظور ارائه خدمات اجتماعی ویژه
-    تهیه نشریه مددکار اجتماعی محله
-    نظارت و پیگیری بر فرایند شبکه اجتماعی محلات
-    گزارش گیری از مجموعه فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در نحوه ارائه خدمات اجتماعی از طریق مناطق
-    تشکیل جلسات فصلی با دبیران سازمانهای مردم نهاد
-    برنامه ریزی و هماهنگی لازم با مراکز خدمات اجتماعی در شناسائی ظرفیت ها و پتانسیل محلات
-    برنامه ریزی به منظور شناسائی افراد نیازمند جهت دریافت خدمات اجتماعی در سطح مناطق ، نواحی و محلات
-    تدوین طرح و برنامه به منظور نظارت بر احصاء مشکلات فردی ، خانوادگی و اجتماعی در سطح محلات
-    برنامه ریزی به منظور فراهم کردن زمینه لازم به جهت احصاء خدمات اجتماعی نوین و نحوه ارائه آن
شرح وظایف اداره ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی
-    تدوین طرح ها و دستورالعمل های اجرایی در حوزه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی
-    نیازسنجی و آسیب شناسی و ایجاد بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی مناطق 22 گانه
-    سیاستگذاری و برنامه ریزی
-    نظارت وارزیابی فعالیت های مناطق، نواحی و محلات
-    برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مرتبط با فعالیت های ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی
-    نظارت و پیگیری برفرآیند ارائه خدمات به افراد آسیب دیده و درمعرض آسیب
-    برقراری تعامل و همکاری با مناطق جهت شناسایی و جمع آوری افراد آسیب دیده و درمعرض آسیب
-    برقراری ارتباطات فراسازمانی با دستگاه های موازی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امدادامام (ره)، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی فاتب و... به منظور ارائه خدمات بهینه به افرادآسیب دیده و درمعرض آسیب
-    نظارت و بازدیدهای دوره ای از نحوه فعالیت گشت ها، گرمخانه ها ، پایانه ها و ...
-    پیگیری در خصوص شناسایی کانون های مردم نهاد و سازمان های مردم نهادپیرامون ارائه خدمات به افراد آسیب دیده و درمعرض آسیب
-    هماهنگی های داخل سازمانی به منظور برگزاری مناقصات واگذاری فعالیت های مرتبط با موضوع آسیب های اجتماعی
-    آسیب شناسی فرآیند عملکرد گشت ها، گرمخانه ها و پایانه ها
-    رویت و پاسخگویی به کلیه مکاتبات مرتبط با حوزه ساماندهی آسیب های اجتماعی
-    هماهنگی با مدیریت مراکز پذیرش و نگهداری موقت و برقراری تعامل فیمابین
-    ایجاد تعامل و هماهنگی بین گشت ها، گرمخانه ها و مراکز مستقردر پایانه ها، واحد غربالگری، واحد مانیتورینگ و سامانسراها
-    شرکت در دوره های آموزشی
-    تهیه چک لیست های نظارتی از گشت ها، گرمخانه ها، پایانه ها ، واحد غربالگری و ...

نحوه اجرای فرایند شناسایی  و جذب آسیب دیدگان اجتماعی:

شناسایی و جذب آسیب دیدگان اجتماعی توسط واحد های گشت فوریت خدمات اجتماعی که متشکل از یک دستگاه خودروی ون وانا با راننده،یک نفر کارشناس فوریت خدمات اجتماعی و یک نفر مامور نیروی انتظامی است به 2 صورت می باشد:

1 - گشت زنی در مناطق و نواحی از پیش تعیین شده توسط واحدهای گشت فوریت خدمات اجتماعی

2 - آدرس های مردمی  اعلام شده توسط واحد 137 (در اولویت می باشند)

در هر شبانه روز 30 واحد گشت فوریت خدمات اجتماعی در 3 شیفت صبح-بعدازظهر و شب نسبت به شناسایی و جذب آسیب دیدگان اجتماعی از سطح مناطق 22 گانه شهر تهران و ارجاع ایشان به مراکز تابعه شهرداری اقدام می نمایند.

شهروندان محترم تهرانی می توانند گزارش وجود آسیب دیدگان اجتماعی در سطح شهر را به سامانه 137 شهرداری و یا شماره مستقیم مدیریت پیام سازمان خدمات اجتماعی 55522322 اعلام نمایند تا واحدهای گشت فوریت خدمات اجتماعی در کمترین زمان ممکن نسبت به بررسی آدرس اعلامی مبادرت نمایند.

 شرح شغل رئیس اداره امورمراکز
-    ابلاغ برنامه های مدون و آئین نامه ها، دستورالعملهای اجرایی مربوطه و کلیه بخشنامه ها به مراکز تابعه ونظارت برحسن اجرای آن
-    ارتباط مستمربا معاونت توسعه خدمات اجتماعی بمنظور دریافت برنامه های مدون و خط مشی های تدوین شده و گزارش مسائل و مشکلات مراکز وارائه پیشنهادات لازم
-    نظارت برحسن اجرای شرح وظایف ابلاغی پرسنل به مراکز تابعه
-    برنامه ریزی درجهت ارتقاء سطح کیفی خدمات به مددجویان جامعه هدف مستقردرمراکز تابعه
-    شناخت مسائل و نیازمندیهای مراکز تابعه
-    نظارت برفعالیت های کلیه کارکنان مراکز متناسب با شرح وظایف آنها
-    ایجاد زمینه ارتباط با سازمانها و شرکت های زیرمجموعه شهردرای جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمت به مددجویان مستقردرمراکز تابعه
-    تهیه گزارش عملکرد ماهیانه باهمکاری کارکنان وارسال آن به معاونت توسعه خدمات اجتماعی
-    مطالعه دقیق دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی سازمان و معاونت های مربوطه
-    نظارت برطرح تکریم ارباب رجوع
-    شرکت در جلسات مربوطه در مراکز وخارج از آن
-    رویت کلیه مکاتبات، ارجاع مناسب و پاسخگویی به آنها
-    انجام سایرامورمحوله از سوی مسئول مافوق.
  شرح وظایف اداره پیشگیری وارتقاء سلامت اجتماعی
-    بکارگیری و بهره مندی از راهبرد ایجاد واعمال پیوست های اجتماعی در  تمامی پروژه ها –   طرح ها و برنامه های شهری در امر پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و حصول ارتقاء سلامت اجتماعی  استفاده کارکردی از نتایج راهبردی ماتریس اجتماعی شهر و ماتریس فرهنگی شهروند و بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی
-    تدوین طرح های مربوط به حوزه پیشگیری وارتقاء سلامت اجتماعی
-    تهیه وتنظیم شیوه نامه های اجرایی مرتبط درسطوح مختلف پیشگیری
-    برنامه ریزی جهت ارائه هرگونه اقدام و یا برنامه هایی که موجب جلوگیری از گرایش به آسیب های اجتماعی ونیزارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی در آحاد جامعه به ویژه افراد در معرض آسیب اجتماعی گردد.
-    برنامه ریزی به منظور ارائه هرگونه اقدام و یا برنامه ای که منجر به شناسایی افراد آسیب دیده اجتماعی گردد.
-    برنامه ریزی به منظور ارائه هرگونه اقدام و یا برنامه ای که منجر به مداخلات به موقع جهت ارائه خدمات تخصصی در کوتاه ترین زمان به آنان باشد تا زمینه بازگشت
-    برنامه ریزی به منظورارائه هر گونه اقدام یا برنامه ای که زمینه ساز بازگشت افراد آسیب دیده اجتماعی به جامعه و زندگی سالم و مستقل باشد
-    برنامه ریزی به منظور ارائه هرگونه اقدام یا برنامه ای که منجر به توانمندسازی (قادرسازی و بازتوانی) افراد آسیب دیده اجتماعی به منظوربازگشت آ نان به زندگی سالم در جامعه و جلوگیری از آثار سوء ناشی از آسیب های اجتماعی در افراد آسیب دیده اجتماعی- خانواده واجتماع باشد.
-    مطالعات و پژوهش های تخصصی و موردی لازم جهت دقت در برنامه ریزی ها و اقدامات
-    ایجاد ارتباط و همکاری و تعاملات لازم با نهادها و سازمان های دولتی- غیردولتی و مدنی جهت هم سوسازی و هم افزایی توان خدمت رسانی به افراد درمعرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
-    نظارت و ارزیابی برفعالیت ها وتوان حرفه ای موسسات و افراد حقیقی و حقوقی ذی مداخله در  موضوع پیشگیری وارتقاء سلامت در سطح شهر تهران درچارچوب وظایف و ماموریت های محوله
-    تهیه وتنظیم برنامه های کاری و آموزشی برای حصول از اطمینان ارتقاء سطح دانش و مهارت پرسنل شهرداری مناطق و سازمان (واحدهای ذیربط)
-    برنامه ریزی جهت حمایت از توسعه مراکز مشاوره- آموزشی و توانبخشی در زمینه های اجتماعی فرهنگی
-    شرکت در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی درچارچوب وظایف محوله ازسوی معاونت تخصصی
-    فراهم نمودن شرایط سازماندهی اجتماعی گروههای مختلف شهروندان و آموزش و بهبود توان حرفه ای آنان در زمینه های عمومی
-    تشکیل کارگروه برنامه ریزی ساماندهی اتباع بیگانه با ماموریت برقراری روابط سالم اجتماعی در مراودات انسانی و متقابل اتباع یادشده با شهروندان تهرانی
-    نظارت برنحوه عملکرد محلات، نواحی ، مناطق در حوزه پیشگیری و ارتقاء سلامت اجتماعی
-    هرگونه اقدامات، اطلاع رسانی با رویکرد پیشگیری درسطح جامعه هدف اعم از مدارس، کانون های مردم نهاد، شبکه های اجتماعی محلی و ...