• هدر
  • شعار سال 96 اسلایدر
 

t_220_145_16777215_00_images_banner-1.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-2.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-3.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-5.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-4.jpg

 
آنلاین3
بازدید امروز6
بازدید دیروز281
بازدید این ماه287
بازدید کل195966
 
  • پیوند ها

شرح وظایف مدیریت های معاونت توسعه خدمات اجتماعی

   شرح وظایف اداره امورخدمات اجتماعی
-    تدوین طرح ها و دستور العمل های  اجرایی در حوزه امور خدمات اجتماعی
-    ایجاد بانک اطلاعات شبکه اجتماعی مناطق 22 گانه
-    ایجاد  بانک اطلاعات سازمانهای مردم نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی مناطق 22 گانه
-    سیاستگذاری و برنامه ریزی
-    نظارت و ارزیابی
-    نیازسنجی مناطق در راستای ارائه نوع خدمات اجتماعی
-    انجام مطالعات و بررسی های لازم در حوزه خدمات اجتماعی
-    برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی
-    مداخله در فوریت های اجتماعی در سطح مناطق،نواحی و محلات به منظور ارائه خدمات اجتماعی ویژه
-    تهیه نشریه مددکار اجتماعی محله
-    نظارت و پیگیری بر فرایند شبکه اجتماعی محلات
-    گزارش گیری از مجموعه فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در نحوه ارائه خدمات اجتماعی از طریق مناطق
-    تشکیل جلسات فصلی با دبیران سازمانهای مردم نهاد
-    برنامه ریزی و هماهنگی لازم با مراکز خدمات اجتماعی در شناسائی ظرفیت ها و پتانسیل محلات
-    برنامه ریزی به منظور شناسائی افراد نیازمند جهت دریافت خدمات اجتماعی در سطح مناطق ، نواحی و محلات
-    تدوین طرح و برنامه به منظور نظارت بر احصاء مشکلات فردی ، خانوادگی و اجتماعی در سطح محلات
-    برنامه ریزی به منظور فراهم کردن زمینه لازم به جهت احصاء خدمات اجتماعی نوین و نحوه ارائه آن
شرح وظایف اداره ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی
-    تدوین طرح ها و دستورالعمل های اجرایی در حوزه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی
-    نیازسنجی و آسیب شناسی و ایجاد بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی مناطق 22 گانه
-    سیاستگذاری و برنامه ریزی
-    نظارت وارزیابی فعالیت های مناطق، نواحی و محلات
-    برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مرتبط با فعالیت های ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی
-    نظارت برپیگیری برفرآیند ارائه خدمات به افراد آسیب دیده و درمعرض آسیب
-    برقراری تعامل و همکاری با مناطق جهت شناسایی و جمع آوری افراد آسیب دیده و درمعرض آسیب
-    برقراری ارتباطات فراسازمانی با دستگاه های موازی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امدادامام (ره)، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی فاتب و... به منظور ارائه خدمات بهینه به افرادآسیب دیده و درمعرض آسیب
-    نظارت و بازدیدهای دوره ای از نحوه فعالیت گشت ها، گرمخانه ها ، پایانه ها و ...
-    پیگیری در خصوص شناسایی کانون های مردم نهاد و سازمان های مردم نهادپیرامون ارائه خدمات به افراد آسیب دیده و درمعرض آسیب
-    هماهنگی های داخل سازمانی به منظور برگزاری مناقصات واگذاری فعالیت های مرتبط با موضوع آسیب های اجتماعی
-    آسیب شناسی فرآیند عملکرد گشت ها، گرمخانه ها و پایانه ها
-    رویت و پاسخگویی به کلیه مکاتبات مرتبط با حوزه ساماندهی آسیب های اجتماعی
-    هماهنگی با مدیریت مراکز پذیرش و نگهداری موقت و برقراری تعامل فیمابین
-    ایجاد تعامل و هماهنگی بین گشت ها، گرمخانه ها و مراکز مستقردر پایانه ها، واحد غربالگری، واحد مانیتورینگ و سامانسراها
-    شرکت در دوره های آموزشی
-    تهیه چک لیست های نظارتی از گشت ها، گرمخانه ها، پایانه ها ، واحد غربالگری و ...

شرح شغل رئیس اداره امورمراکز
-    ابلاغ برنامه های مدون و آئین نامه ها، دستورالعملهای اجرایی مربوطه و کلیه بخشنامه ها به مراکز تابعه ونظارت برحسن اجرای آن
-    ارتباط مستمربا معاونت توسعه خدمات اجتماعی بمنظور دریافت برنامه های مدون و خط مشی های تدوین شده و گزارش مسائل و مشکلات مراکز وارائه پیشنهادات لازم
-    نظارت برحسن اجرای شرح وظایف ابلاغی پرسنل به مراکز تابعه
-    برنامه ریزی درجهت ارتقاء سطح کیفی خدمات به مددجویان جامعه هدف مستقردرمراکز تابعه
-    شناخت مسائل و نیازمندیهای مراکز تابعه
-    نظارت برفعالیت های کلیه کارکنان مراکز متناسب با شرح وظایف آنها
-    ایجاد زمینه ارتباط با سازمانها و شرکت های زیرمجموعه شهردرای جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمت به مددجویان مستقردرمراکز تابعه
-    تهیه گزارش عملکرد ماهیانه باهمکاری کارکنان وارسال آن به معاونت توسعه خدمات اجتماعی
-    مطالعه دقیق دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی سازمان و معاونت های مربوطه
-    نظارت برطرح تکریم ارباب رجوع
-    شرکت در جلسات مربوطه در مراکز وخارج از آن
-    رویت کلیه مکاتبات، ارجاع مناسب و پاسخگویی به آنها
-    انجام سایرامورمحوله از سوی مسئول مافوق.
  شرح وظایف اداره پیشگیری وارتقاء سلامت اجتماعی
-    بکارگیری و بهره مندی از راهبرد ایجاد واعمال پیوست های اجتماعی در  تمامی پروژه ها –   طرح ها و برنامه های شهری در امر پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و حصول ارتقاء سلامت اجتماعی  استفاده کارکردی از نتایج راهبردی ماتریس اجتماعی شهر و ماتریس فرهنگی شهروند و بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی
-    تدوین طرح های مربوط به حوزه پیشگیری وارتقاء سلامت اجتماعی
-    تهیه وتنظیم شیوه نامه های اجرایی مرتبط درسطوح مختلف پیشگیری
-    برنامه ریزی جهت ارائه هرگونه اقدام و یا برنامه هایی که موجب جلوگیری از گرایش به آسیب های اجتماعی ونیزارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی در آحاد جامعه به ویژه افراد در معرض آسیب اجتماعی گردد.
-    برنامه ریزی به منظور ارائه هرگونه اقدام و یا برنامه ای که منجر به شناسایی افراد آسیب دیده اجتماعی گردد.
-    برنامه ریزی به منظور ارائه هرگونه اقدام و یا برنامه ای که منجر به مداخلات به موقع جهت ارائه خدمات تخصصی در کوتاه ترین زمان به آنان باشد تا زمینه بازگشت
-    برنامه ریزی به منظورارائه هر گونه اقدام یا برنامه ای که زمینه ساز بازگشت افراد آسیب دیده اجتماعی به جامعه و زندگی سالم و مستقل باشد
-    برنامه ریزی به منظور ارائه هرگونه اقدام یا برنامه ای که منجر به توانمندسازی (قادرسازی و بازتوانی) افراد آسیب دیده اجتماعی به منظوربازگشت آ نان به زندگی سالم در جامعه و جلوگیری از آثار سوء ناشی از آسیب های اجتماعی در افراد آسیب دیده اجتماعی- خانواده واجتماع باشد.
-    مطالعات و پژوهش های تخصصی و موردی لازم جهت دقت در برنامه ریزی ها و اقدامات
-    ایجاد ارتباط و همکاری و تعاملات لازم با نهادها و سازمان های دولتی- غیردولتی و مدنی جهت هم سوسازی و هم افزایی توان خدمت رسانی به افراد درمعرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
-    نظارت و ارزیابی برفعالیت ها وتوان حرفه ای موسسات و افراد حقیقی و حقوقی ذی مداخله در  موضوع پیشگیری وارتقاء سلامت در سطح شهر تهران درچارچوب وظایف و ماموریت های محوله
-    تهیه وتنظیم برنامه های کاری و آموزشی برای حصول از اطمینان ارتقاء سطح دانش و مهارت پرسنل شهرداری مناطق و سازمان (واحدهای ذیربط)
-    برنامه ریزی جهت حمایت از توسعه مراکز مشاوره- آموزشی و توانبخشی در زمینه های اجتماعی فرهنگی
-    شرکت در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی درچارچوب وظایف محوله ازسوی معاونت تخصصی
-    فراهم نمودن شرایط سازماندهی اجتماعی گروههای مختلف شهروندان و آموزش و بهبود توان حرفه ای آنان در زمینه های عمومی
-    تشکیل کارگروه برنامه ریزی ساماندهی اتباع بیگانه با ماموریت برقراری روابط سالم اجتماعی در مراودات انسانی و متقابل اتباع یادشده با شهروندان تهرانی
-    نظارت برنحوه عملکرد محلات، نواحی ، مناطق در حوزه پیشگیری و ارتقاء سلامت اجتماعی
-    هرگونه اقدامات، اطلاع رسانی با رویکرد پیشگیری درسطح جامعه هدف اعم از مدارس، کانون های مردم نهاد، شبکه های اجتماعی محلی و ...