• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین17
بازدید امروز88
بازدید دیروز248
بازدید این ماه336
بازدید کل196194
 
  • پیوند ها

شرح وظایف مدیریت های معاونت مالی - اداری و پشتیبانی

  شرح شغل مدیرامورمالی


-    تقسیم کار و ارجاع آن به کارکنان تحت سرپرستی و انجام راهنماییهای لازم در زمینه مربوطه
-    رعایت و نظارت برحسن اجرای قوانین، مقررات و بخشنامه ها ودستورالعمل های مالی و حسابداری در سطح  سازمان
-    رسیدگی واظهار نظرو اقدام لازم درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری
-    شرکت در تهیه وتنظیم بودجه سازمان و واحدهای تابعه ونظارت برانجام هزینه ها در قالب بودجه مصوب
-    اتخاذ تدابیروارائه راهنمائیهای لازم بمنظور بالابردن سطح معلومات کارکنان اداره امورمالی درجهت بهبود امور جاری نظیرشرکت در دوره های آموزشی مربوطه
-    رسیدگی، مطالعه و امضاء پیش نویس های تهیه شده و چکها و اسناد ومدارک مالی تنظیمی
-    صدوربخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به واحدها ومراکز ذیربط و تهیه و تنظیم گزارشات لازم
-    شرکت در کمیسیون های مربوطه
-    مطالعه قوانین بودجه و سایرقوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها
-    پاسخگویی و راهنمایی روسای واحدهای اجرایی و مراکز و روسای ادارات در زمینه مسائل مربوط به امورمالی
-    نظارت برتهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی، گزارشهای لازم و بودجه تفصیلی
-    نظارت برثبت دقیق کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر ذیربط
-    رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد ومدارک مربوطه از نظررعایت اجرای قوانین و مقررات مالی
-    نظارت و ایجاد هماهنگی درامورمالی سازمان ازطریق برقراری ارتباط با ادارات مربوطه و کسب خط مشی های اجرایی امور، ارائه بیلان وگزارشات مالی و اسناد هزینه به منابع ذیصلاح جهت رسیدگی  وتایید
-    ارائه اطلاعات و گزارشات مالی به معاونت مالی ، اداری جهت بهبود و پیشبرد اهداف مالی سازمان
-    انجام سایرامورمحوله  که از طریق مقام مافوق ارجاع می گردد.

شرح شغل مدیراموراداری


-    تقسیم کار ، تعیین وظایف وانجام راهنماییهای لازم به کارکنان تحت سرپرستی
-    نظارت براجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم بمنظورحسن انجام اهداف موردنظر
-    رسیدگی و مطالعه و تایید پیش نویسها واحکام پرسنلی و ابلاغهای صادره
-    اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امر جاری کارگزینی-دبیرخانه – بایگانی
-    برنامه ریزی لازم به منظورایجاد هماهنگی بین دواثرمختلف تحت سرپرستی
-    صدوربخشنامه ها و دستورالعملهای لازم، تهیه وتنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مقام مافوق
-    شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف در زمینه های مربوط به اموراداری
-    رسیدگی به پرونده های استخدامی کارکنان از لحاظ فوانین و مقررات مصوب
-    پیش بینی احتیاجات اداره کل سازمان و بررسی تشکیلات سازمانی و پیشنهاد ایجاد، حذف و یا تغییرپستهای سازمانی مورد نیاز با هماهنگی مسئولین ذیربط
-    نظارت برانجام صحیح بایگانی اسناد ومدارک و پرونده های پرسنلی
-    انجام سایرامورمحوله از طرف مقام مافوق در چارچوب مقررات و خط مشی کلی سازمان

  شرح شغل مدیرپشتیبانی


-    هماهنگی، تقسیم کارونظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی جهت حسن اجرای وظایف محوله وارزیابی نحوه کار آنها
-    بازدید و سرکشی مداوم از قسمتهای مختلف امور(خدماتی ،نقلیه، انبار)جهت بهبود انجام امور ورفع مشکلات و نارسائیها
-    نظارت دقیق با برنامه کنترل ورود و خروج اشیاء ولوازم از سازمان
-    مطالعه گزارشهای انجام کار از قسمتهای مختلف امورمربوطه و ارائه گزارش از مجموع فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق
-    تایید درخواستهای لوازم وسایل و مواد مورد لزوم قسمتهای مختلف مربوطه و تامین آنها پس از برآور درخواستهای دریافتی و تصویب مقام مافوق
-    نظارت براجرای دقیق خط مشی تعیین شده بخشنامه ها و مقرراتی که ابلاغ می شود.
-    نظارت برتنظیم برنامه ایاب و ذهاب خودروها در ساعت اداری و غیراداری
-    نظارت وهمکاری درتهیه وتنظیم پرونده کارت مشخصات و شناسنامه خودروها
-    بررسی و برآورد هزینه تعمیر و تقاضاهای خرید لوازم یدکی و وسایل مورد نیاز و مراقبت در رفع عیوب و خرابی های اتومبیل در سازمان یا تعمیرگاه مجاز
-    نظارت برکاررانندگان از نظرحفظ و نگهداری وسیله نقلیه، ساعات رفت و آمد ماموریتها وتعیین جانشین آن
-    نظارت برآماده کردن و تعیین کشیک در ساعات اداری و غیراداری
-    رسیدگی به گزارشات کارکنان تحت سرپرستی و تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق