• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز78
بازدید دیروز248
بازدید این ماه326
بازدید کل196184
 
  • پیوند ها

مستندات قانونی اجرای طرحها و برنامه ها

 وظایف و اختیارات سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی مندرج دراساسنامه :

1. برنامه ریزی جهت حمایت از ایجاد و توسعه سازمان های مردم نهادمرتبط با مدیریت شهری وچگونگی تعامل شهرداری تهران با سازمانهای مردم نهاد مذکور در چارچب قوانین ومقررات       مو ضوعه وبا همکاری کلیه نهادها ی قانونی ذیربط .

2. برنامه ریزی به منظور حمایت از ارایه خدمات اجتماعی روانی ، مددکاری ، پیشگیرانه وحمایتی از افراد آسیب دیده ودر معرض آسیب های اجتماعی ، با استفاده از ظرففیتهای بخش خصوصی و نهادهای مدنی ذیربط و همچنین با همکاری کلیه نهادهای دولتی مسئول در این خصوص

3. برنامه ریزی جهت حمایت از توسعه مراکز مشاوره، آموزشی و توانبخشی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز شهروندان با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای دولتی و مدنی ذیربط

4. تلاش برای جذب و فراهم نمودن اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی و مؤسسات اعتباری مورد تأیید شهرداری تهران در چارچوب وظایف و اختیارات، برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و سایر قوانین و مقررات موضوعه

5. سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در ارتباط با پیشبرد طرحهای توسعه شهری و منطبق با موضوع فعالیت سازمان با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه

6.برنامه ریزی جهت حمایت و ساماندهی گروههای شغلی در معرض آسیب در شهر تهران با هماهنگی و همکاری کلیه مراجع ذیربط و در چارچوی  و مقررات موضوعه

7.  انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

8. برنامه ریزی جهت حمایت از ایجاد و توسعه مراکز کارآفرینی در سطوح مختلف محلی و منطقه ای و ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق همکاری و تعامل با کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط به ویژه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در سطح شهر تهران

9. برنامه ریزی جهت شناسایی و توسعه ظرفیتهای سیاحتی و گردشگری شهری همچنین حمایت از بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای موجود و برنامه های اجرایی مرتبط در زمینه های فرهنگی، هنری، مذهبی و تفریحی و اوقات فراغت در تهران در ارتباط با گردشگری شهری با هماهنگی کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط به ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران

تبصره 1- چنانچه اجرای هر یک از بندهای فوق نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهای مربوطه می باشد.

تبصره2- تشکیل و مشارکت در ایجاد هرگونه سازمان، شرکت و موسسه منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی مربوط می باشد.

   برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران :

ماده 97 : شهر داری تهران موظف است در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی به منظور کاهش سوء اثرات اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی مرتبط با فعالیت های شهری ،آنان را برای همکاری  و سرمایه گذاری در طرح های آسیب های اجتماعی تشویق نماید .و هم چچنین مسئولیت پذیری اجتماعی را در بخش خصوصی و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای ارائه خدمات عمومی و همکاری در توسعه زیر ساخت های شهری ترویج و ترغیب نماید .

ماده 98:

شهرداری تهران موظف است برای ارتقاء سطح فر هنگ عمومی جامعه و افزایش آگاهی های اجتماعی شهروندان،از خدمات و کحصولات فرهنگی و هنری حمایت نموده و اقدامات زیر را در طول برنامه به انجام برساند(1302)

الف:بستر سازی در ججهت تشکیل کانونهای آموزشی و فرهنگی،هنری، ادبیو علمی در فرهنگسراها و سرای محلات

ت)توسعه بستر های بروز خلاقیت و پاسخگویی به نیاز های جدید ،در راستای ارتقاءسطح دسترسی در جامعه ،بهبود فضای کسب وکار و وضعیت اقتصادی محله با تاثیر گذاری شاخص های سرمایه اجتماعی و به کار گیری فن آوری اطلاعات در شهر تهران به شرح زیر:

-گردشگری مجازی،نقشه تهران واماکن هویتی،دانشنامه محلات،تهران تیوب و کتابداری الکترونیکی

-مشاوره کسب وکار،سلامت و مددکاری اجتماعی در فضای مجازی و الکترونیکی

ح)حمایت از تولیدات ،محصولات و ظرفیت های دینی ،آموزشی،فرهنگی،هنری کارآفرینان و نوآوران

ماده 100:

شهرداری تهران موظف است در جهت استفاده از ظرفیت و توانمندی ،بخش خصوصی سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی در حوزه اجتماعی ،فرهنگی،ورزشی و زیست محیطی اقدامات  زیر را به عمل اورد(1304)

الف)بستر سازی و ایجاد زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی مدیریت شهری

ب)حمایت از برنامه های دینی ،فرهنگی، اجتماعی،هنری،ورزشی سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیر دولتی و سطح بندی تشکل های موفق فرهنگی و هنری به منظور مشارکت آنها در برنامه ها.

پ)ترغیب و جهت دهی به فعالیت و حضور سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی در برنامه های مشترک در حوزه آسیب ها ،رفاه و مشارکت اجتماعی.

ماده 101:شهرداری تهران موظف است ،به منظور تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر،با اتخاذ سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری اقدامات لازم را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:

الف)حمایت از عرضه محصولات و خدماتفرهنگی ،هنری و آموزشی در سرای محلات و مراکز فرهنگی وابسته به منظور دسترسی آسان شهروندان.

ب)حمایت از راه اندازی غرف و نمایشگاههای فصلی محصولات فرهنگی و هنری توسط بخش خصوصی در فرهنگسراها و سرای محلات که دارای ظرفیت لازم می باشند.

ب)حمایت از برگزاری کلاس های آموزشی دینی ،هنری،فرهنگی، و کار آفرینی از طریق خانه های مشارکتی بخش خصوصی

ج)اطلاع رسانی مناسب در خصوص برنامه ها ،محصولات و خدمات فرهنگی ،هنری،و آموزشی با استفاده از فن آوری نوین و ظرفیت های موجود در این اماکن

ماده 102:شهرداری تهران موظف است در راستای تحکیم و اعتلاء بنیان خانواده و جایگاه زن ،ارتقاء سطح فعالیتهای اجتماعی بانوان واستیفای حقوق شرعی و قانونی آنها در همه عرصه های ،پیشگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی ،بهبود کیفیت زندگی بانوان ساکن شهر تهران و ارائه برنامه جامع آموزش ،توانمند سازی و سازماندهی زنان با اولویت زنان آسیب دیده و آسیب پذیر با همکاری مشارکت سایر نهاد های عمومی ،دولتی و مدنی ذیربط ودر چار وب قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ موارد زیر نسبت به تهیه و ارائه برنامه مشخص به شورای اسلامی شهر تهران تا حداکثر پایان سال اول و اجرای آن تا پایان برنامه اقدام نماید(5301)

ف)حمایت از ایجاد و راه اندازی شبکه های نهاد حامی خانواده بهمنظور جلب مشارکت در زمینه ازدواج اسان جوانان و همکاری در تحکیم بنیان خانواده.

ج)اجرای برنامه های توانمند سازی اجتماعی بانوان و ارائه خدمات مددکار اجتماعی به خانوادههای و هم نین راه اندازی سامانه مجازی توانمندی ها و ابتکارات بانوان شهر و مشاوره اینتر نتی و تلفنی مددکاری به خانواده ها و زوج های جوان.

ح)حمایت از نوآوری ها و برنامه های کار آفرینی و اشتغال تشکل های بانووان از طریق مشاوره آموزش و بپایی نمایشگاهها و حمایت از تعائنی های کارآفرینی و تشکل های موضوعی و تخصصی بانوان.

خ)فعالیت های اجتماعی برگزاری جشنواره های فرهنگی، ورزشی،و هنری ویژه بانوان ،تورهای تهرانگردی در ار وب اسلامی و انقلابی.

چ)فعالیت ها و برنامه ها ی فرهنگی ،هنری، علمی و ورزشی ویژه کودکان به منظور غنی سازی اوقات فراغت و ارتباط با خانواده و هم نین ترویج دلبستگی  و ارتباط میان کودکان و خانواده به ویژه کودکان کم توان  ومعلول.

ص)شناسائی ،معرفی،تجلیل و تکریم از دختران،همسران و مادران نمونه و موفق از بین اقشار مختلف زنان با توجه خاص به زنان ایثارگر،جانباز،آزاده و همسران ایثارگر ان،زنان کارآفرین و فعال عرصه های فرهنگی و هنری.

ماده 104:شهرداری تهران موظف است ،در راستای توسعه رفاه اجتماعی،اجرائی نمودن مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به ویژه مصوبات شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، توسعه کار آفرینی، مهار کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ،کارگران فصلی و ساختمانی گروههای آسیب پذیر کم توان ومعلول و سایر مصوبات مربوطه با همکاری سازمان های دولتی ،غیر دولتی و نهاد های مدنی ،اقدامات ذیل را به انجام رساند.(5302)

الف)تهیه و اجرای سند جامع رفاه اجتماعی با رویکرد خدمات اجتماعی برای اقشار در معرض اسیب و آسیب دیده به ویژه جوانان.

ب)اجرای مصوبه پیشگیری ،کاهش و کنترل اسیب های اجتماعی.

پ)تقویت و توسعه زیر ساخت های نرم افزاری و هوشمند سازی و ایجادبانک اطلاعات در اجرای برنامه های اجتماعی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.

ت) توسعه ،نگهداری و ارتقاءکیفیت ارائه خدمات اجتماعی در مراکز خدمات اجتماعی به گونه ای که تعداد این مراکز از 7 مرکز حاضر به 22 مرکز (به ازای هر سال برنامه 3 مرکز)تا پایان برنامه برسد و کلیه خدمات اجتماعی مرتبط با اهداف را در سطح هر منطقه این مرکز پوشش دهند.

ث)همکاری در پیشگیری از بروز رفتارها و ناهنجاری های اجتماعی از طریق آموزش و ارتقاءمهارت های اجتماعی در قالب نظام جامع آموزشی و هم چنین مددکار ی اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره ای صلاحیت دار.

ژ)حمایت و گسترش واحدهای تخصصی مشاوره روانشناختی،مددکار ی و حقوقی با استفاده از مشاوران صلاحیت دار،در خانه های سلامت سرای محلات جهت ارائه خدمات به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب.

س)شناسائی و همکاری در اسکان افراد و خانواده های بی سرپناه و بی سرپرست ،در چاروب قوانین و مقررات موضوعه با همکاری وهماهنگی سایر دستگاهای مسئول در این زمینه.

ش)شناسائی فضاهای بی دفاع شهری با همکاری و جلب مشارکت سایر دستگاههای مسئول و هماهنگی جهت اصلاح بهبود و بهسازی فضاهای یادشده از طریق مناطق و سازمان های مسئول ذیربط.

ص)مشارکت در تدوین و اجرای برنامه های مورد نیاز به منظور کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی،با همکاری وهماهنگی دستگاههای مسئول در این زمینه.

ض)شهرداری تهران موظف است در راستای ایجاد شور،نشاط، خلاقیت ،رشد وتعالی کودکان و اجرائی کردن مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از قبیل شهر دوستدار کودک و ضرورت ساماندهی کودکان آسیب دیده با همکاری نهاد ها و دستگاههای ذیربط و سازمان های دولتی و یر دولتی.

- تهیه برنامه جامع شناسائی کودکان اسیب دیده و آسیب پذیر از قبیل کودکان کار و خیابان بی سرپرست در سال اول برنامه و ساماندهی آنان از طریق برنامه هایی که سایر دستگاههای ذیربط و نهاد های مدنی مرتبط برای باز پروری و اقدامات تربیتی در این راستا به کار گرفته شود.

- حمایت از ایجاد و راه راندازی مراکز ورزشی و تفریحی کودکان توسط بخش خصوصی.

-حمایت از تشکل های مردم نهادفانجمن های خیریه ،همیاران مرتبط با کودکان به ویژه معلولین و کودکان فرار،کار و خیابان در چارچوب ضوابط قانونی.

-ارائه برنامه های آموزشی مهارتی در راستای توسعه خلاقیت و نوآوری و ارتقاء بینشی کودکان.

- نیاز سنجی و تجهیز توسعه مبلمان شهری ،شهر بازی  با رعایت اصول ایمینی و استاندارد سازی بوستان ها با هدف رشد ،ارتقاء و بهبود نشاط شهری و اجتماعی برای کودکان.

-حمایت از برگزاری جشنواره ها ی کودکان ،شناسائی و پرورش استعداد های برتر کودکان بر اساس آئین نامه مصوب، با همکاری سازمانهای مردم نهاد و دستگاههای ذیربط و شناسائی استعدادهای خلاق در ابداع اسباب بازی و عروسک برای کودکان وداوری بر اساس الگوی اسلمی –ایرنی و ترویج و حمایت از تولید آنها.

ط)شهرداری موظف است در اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از قبیل شهر دوستدار سالمند اقدامات زیر را انجام دهد:

-اجرای برنامه های فرهنگ سازی ،الگو سازی و گرد آوری تجربیات سالمندان و تجلیل از منزلت و کرامت ایشان در جامعه

- برنامه ریزی با هدف افزایش نشاط و اعتماد به نفس سالمندان با بهره گیری از مشاوره سالمندان توانمند و افراد متخصص و مشارکت کانون های مرتبط وتوسعه گردشگری و تهرانگردی برای آنان.

-ارائه خدمات مشاوره عمومی و برنامه های آموزشی برای سالمندان به منظور بالابردن سطح مهارت های ایشان در زندگی شهری و شهروند الکترونیک.

- مناسب سازی معابر و مبلمان شهری برای تردد و حضور سالمندان در فضاهای عمومی شهری.

ظ)شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای مصوبه توسعه کار آفرینی شهر تهران با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرائی مسئول به ویژه سازمان رفاه کار و امور اجتماعی استان تهران ونهاد های عمومی غیر دولتی اقدامات زیر را انجام دهد:

-تکمیل و ارتقاء پایگاه داده ها و بانک اطلاعات از قبیل کسب وکار ایده های شهری ،طرح های اقتصادی در طول سال اول برنامه.

-تکمیل و توسعه مراکز رشد و کار آفرینی مناطق 22 گانه شهر ترهان به گونه ای که در سال اول برنامه کلیه امکانات زیر ساخت های استاندارد مراکز منطقه ای به تعداد 22 مرکز و به ازای هر محله حداقل یک خانه کار آفرینی با سیاست گذاری واحد  و مدیریت یکپاره راه اندازی گردد.

-تدوین و اجرای آیین نامه شرح وظایف و نحوه ارائه خدمات در مراکز و خانه های کار آفرینی و توسعه شیوه های مشارکتی با کار آفرینان و بخش خصوصی از قبیل راه اندازی مراکز کار افرینی با بخش خصوصی .

- آموزش و ترویج توسعه فرهنگ کار آفرینی و ارتقای مهارت ها و توانمند سازی شهروندان وکارکنان شهرداری تهران.

-حمایت از کار آفرینان ،کسب و کارهای کوک مشاغل  خانگی و خانوادگی و ایجاد خوشه ها و تعاونی های کسب وکار و برپایی بازارچه ها و نمایشگاه های موقت ئ دائم از محصولات کار آفرینان.

-ارائه خدمات مشاوره کار آفرینی و ایجاد تسهیل در ارتباط بین سرمایه گذاران ،صاحبان ایده و کار آفرینان به منظور اجرای طرح  های اقتصادی در شهر تهران.

-حمایتاز سازمان های مردم نهاد کار آفرین ،مراکز کار و دانش بنیان و استفاده از ظرفیت پارک های علم وفن آوری و سایر دستگاههای ذیربط در راستای اجرای طرح های خلاق شهری.

-تسهیل و حمایت از فعالیت شبکه ها و کار آفرینی اجتماعی و ارتقاء قابلیت های موجود و بهره گیری از ظرفیت های آنان در توسعه پایدار اجتماعی

- راه اندازی سامانه کار گران فصلی و ساختمانی در مناطق 22 گانه با همکاری دستگاههای مسئول و بکار گیری تمام ظرفیت خدمات شهری سازمان های تحت پوششش شهرداری تهران به منظور ساماندهی کارگران و ایجاد فرصت های شغلی و خدمات حمایتی به گونه ای که از 7 سامانه حاضر به 22 سامانه به طور مساوی تا پایان برنامه برسد.

تبصره 1: سیاست اصلی شهرداری تهران در تمامی بندهای ماده 89 این مصوبه ،برای انجام اقدامات وفعالیت های یاد شده می بایست بر اساس ساختار های سازمانی مصوب شو رای شهر تهران و با جلب مشارکت و همکاری تمامی دستگاههای دولتی غیر دولتی و نهاد های مدنی مرتبط با فعالیت ها و نیز واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و جلب مشارکت مردم استوار باشد.

ماده 109: شهرداری تهران موظف است در راستای بهبود کیفیت گذران اوقات فراغت در میان خانواده های تهرانی و استفاده از فرصت اوقات فراغت برای توسعه آگاهی و تقویت امید ،اخلاق،ظرفیت های انسانی،اجتماعی ودینی اقدامات ذیل را انجام دهد(5306)

ب)افزایش جذب سالانه 10 در صد از شهروندان تهرانی (نسبت به سال پایه 4 هزار نفر)در تورهای تهرانگردی و آشنایی آنان با ظرفیت ها،امکانات و اماکن طبیعی،میراث فرهنگی ،تاریخی و فضاهای هنری تهران به ویژه نسل جوان.