• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین15
بازدید امروز78
بازدید دیروز248
بازدید این ماه326
بازدید کل196184
 
  • پیوند ها

مصوبات در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی

مصوبه هیئت وزیران مورخ 26/4/1384 درخصوص ساماندهی کودکان خیابانی
-  براساس ماده 6 – بند 3 مصوبه مذکور وظایف شهرداری عبارتند از :
 - تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده (6) قانون شهرداریها.
 تامین امکانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان
  بند 5 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص ساماندهی متکدیان :
 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و ...
-  مصوبه شورای عالی اداری مورخ 15/2/1378 در خصوص ساماندهی متکدیان
     بر اساس ماده 2 مصوبه مذکور وظایف شهرداری عبارتند از :
-  معرفی نماینده تام الاختیار خود به مجتمعهای اردوگاهی برای انجام وظایف دستگاه متبوع
- مجتمع اردوگاهی : محلی است که زیر نظر فرمانداری در شهرهای بزرگ تشکیل می شودو مسئولیت نگهداری موقت، شناسایی وضعیت، گروه بندی و تعیین تکلیف گروه موضوع این مصوبه را به عهده دارد.
  تامین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه
     بر اساس ماده 3 مصوبه مذکور وظایف شهرداری عبارتند از :
- شناسایی و جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی
- افراد مشمول مصوبه عبارتند از: افراد معلول و ناتوان(اعم از جسمی و ذهنی) بی سرپرست، مجهول الهویه، درراه مانده، گمشده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفه ای، متکدیان و ولگردان حرفه ای .
- لازم به ذکر است نیروی انتظامی در این مورد همکاری لازم را با شهرداری به عمل خواهد آورد.