• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز76
بازدید دیروز248
بازدید این ماه324
بازدید کل196182
 
  • پیوند ها

هیئت وزیران

مصوبات هیئت وزیران

به منظور تحقق اهداف ، فوق الذکر درسه سطح خرد (گسترش زیر ساخت های محلی ای)، منطقه ای (گسترش زیر ساختهای منطقه ای)و کلان ، (گسترش زیر ساخت¬های شهری و فراشهری):برنامه ریزی و راه اندازی ، ایجاد و حمایت از مراکز و خانه های کارآفرینی و خوشه های کسب و کارشهری ، بازارچه ها و نمایشگاه های دستاوردهای این گروه و توسعه و تکمیل مراکزجامع  مشاوره کارآفرینی با استفاده از ظرفیت های موجود. حمایت از کارآفرینان نوپا و راه اندازی مراکز ویژه برای مهارت آموزی و توانمندسازی دختران، زنان سرپرست خانوار، کودکان و نوجوانان و نیز گروه های آسیب پذیر، متکدیان، کودکان کار و معتادان بهبود یافته .  در راستای تحقق برنامه پنج ساله شهرداری تهران و امکانات مناسب در این پارک ها به کارآفریناب - برنامه های فرهنگ سازی ترویجی و آموزشی یت از تشکیل و ایجاد شرکت¬های نوپا توسط فارغ التحصیلان، گروه ها و کانون های دانشجویی با هدف توسعه و حمایت از شکل گیری شرکت¬های دانش بنیان با تأکید بر نقش دانشگاهیان و    فارغ¬التحصیلان در این زمینه .  برنامه های تسهیلاتی ، مالی و شبکه سازی: کاری و اعمال حمایت به منظور توسعه کارآفرینی در تشکیل ، توسعه و استفاده از امکانات صندوق های دولتی و ایجاد صندوق های غیر دولتی در این خصوص. صاص اعتبار و تسهیلات مالی به کارآفرینان شهری و همکاری با شرکت های بیمه به منظور تقبل بخشی از مخاطره¬های پروژه¬های کارآفرینی و تأمین حمایت¬های حقوقی در این زمینه از کارآفرینان.د-توسعه کارآفرینی سازمانی ، نهادینه سازی و ارتباط بین بخشی: تجدید و نوآوری ساختار ارتقای نیروی انسانی برپایه ارشدیت ، جهت دهی ، هماهنگی و تلفیق نظام پیشنهادها ، نظام تحول اداری و بهره¬وری در راستای کارآفرینی سازمانی و نوآوری و حمایت از  راه¬اندازی دفاتر کارآفرینی درون سازمانی . ل و حمایت از فعالیت شبکه ها و تعاملات بین کارآفرینان و اجرای نظامی کارآفرینی و ارتقای قابلیت های موجود برای تشکیل شبکه¬های مختلف و تنظیم رویه¬های کاری شفاف و نظام یافته و یکسان سازی رویه¬ها . ویق نهادهای ملی و استانی حامی کارآفرینی وتسهیل و تقویت ارتباط و هماهنگی بین مراکز دولتی و کارآفرینان حوزه شهری و تسهیل و تقویت به منظور مشارکت در توسعه کارآفرینی شهری . ساماندهی کارگران آزاد ، ساختمانی ، فصلی و موقت در چارچوب وظایف مربوط ، با توجه به یکسان سازی رویه¬ها و با همکاری و بهره گیری از ظرفیت های سایر دستگاه¬ها و موسسات مرتبط در اجرای مصوبه . انجام هماهنگی با ستادکارآفرینی (تحت پوشش سازمان رفاه اجتماعی ) به منظور اثر بخشی فعالیت¬ها و یکسان¬سازی رویه¬ها و جهت¬دهی برنامه¬های مهارت¬آموزی، توانمندسازی و کارآفرینی کلیه سازمان ها و ادارات کلی شهرداری درقالب برگزاری دوره¬های کارآفرینی. مصوبه هیئت وزیران مورخ 26/4/1384 درخصوص ساماندهی کودکان خیابانی

3)  براساس ماده 6 – بند 3 مصوبه مذکور وظایف شهرداری عبارتند از :

-  تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده (6) قانون شهرداریها.

-  تامین امکانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان

4)  بند 5 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص ساماندهی متکدیان :

-   جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و ...

5) مصوبه شورای عالی اداری مورخ 15/2/1378 در خصوص ساماندهی متکدیان؛ بر اساس ماده 2 مصوبه مذکور وظایف شهرداری عبارتند از :

-    معرفی نماینده تام الاختیار خود به مجتمعهای اردوگاهی برای انجام وظایف دستگاه متبوع

-    تامین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه

بر اساس ماده 3 مصوبه مذکور وظایف شهرداری عبارتند از :

-  شناسایی و جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی

افراد مشمول مصوبه عبارتند از: افراد معلول و ناتوان(اعم از جسمی و ذهنی) بی سرپرست، مجهول الهویه، درراه مانده، گمشده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفه ای، متکدیان و ولگردان حرفه ای.

لازم به ذکر است نیروی انتظامی در این مورد همکاری لازم را با شهرداری به عمل خواهد آورد.