• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین17
بازدید امروز77
بازدید دیروز248
بازدید این ماه325
بازدید کل196183
 
  • پیوند ها

اساسنامه سازمان

بسمه تعالی
"اساسنامه سازمان رفاه ، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران"
مصوب شورای سازمان
به تاریخ بیست و یکم آبان
سال1390
فصل اول : كليات
 ماده يكم (1)
به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي در شهرداری تهران، و در اجرای ماده هشتاد و چهارم (84 ) قانون شهرداری و بند (15) ماده (71) قانون تشکیلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن و نیز مصوبه شماره 19973/1188/160 به تاريخ 13/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران « سازمان رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران » براساس اساسنامه ذيل تاسيس مي شود.
 ماده دوم (2)
 تعاریف :
 عناوين به كاررفته و اختصاري در اين اساسنامه به شرح ذيل مي باشد.
 شهرداری: منظور شهرداری تهران و کلیه واحدهای مربوطه اعم از حوزه‌های ستادی و اجرایی، مناطق، مؤسسات و سازمان‌های وابسته و شركت‌های تابعه است.
سازمان: منظور سازمان رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي شهرداری تهران است.
 شورای شهر: منظور شورای اسلامی شهر تهران است.
شرکتهای تابعه: شرکتهایی است که بیش از50% سهام یا سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به شهرداری می باشد.
ماده سوم (3)
 مشخصات سازمان:
سازمان رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي شهرداری تهران سازمانی غیرانتفاعی و وابسته به شهرداری است که مطابق با مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند. مرکز اصلی این سازمان شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.
تبصره:
 در صورتی‌که توانمندی‌های تخصصی سازمان مازاد بر نیاز شهرداری باشد، سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات به سایر شهرداریهای کشور، سازمان‌ها و شركت‌های وابسته آن‌ها و در اولویت بعدی به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، خدمات ارائه نماید. ارائه خدمات باید با موافقت هیأت مدیره سازمان و بر اساس آیین‌نامه‌هایی که به تصویب شورای سازمان می‌رسد صورت پذیرد.
 ماده چهارم (4)
اهداف‌ـ اهداف سازمان در چارچوب وظايف و مأموریت‌های شهرداری تهران و در راستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه‌های مصوب پنج ساله شهرداری عبارتند از:
الف ـ حمايت از ايجاد و ساماندهي فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با مسائل شهري به منظور مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي مبتني بر نيازهاي جمعيتي شهر .
ب ـ ارتقاء فرهنگ شهروندي و جلب افزايش مشاركت و همكاري شهروندان در اداره مطلوب شهر.
 ج ـ حمايت، همكاري و مشاركت جهت توسعه كمي و كيفي رفاه اجتماعي مبتني بر نياز جمعيتي شهر تهران.
 د ـ كمك به ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از راه‌كارهاي پيشگيرانه از بروز آن‌ها در اقشار آسيب‌پذير و در معرض آسيب با رويكرد توانمندسازي جامعه هدف مورد نظر .
 هـ ـ حمايت از بسترسازي لازم جهت ايجاد و توسعه كارآفريني در شهر تهران با رويكرد توانمندسازي كارآفرينان.
و ـ حمايت از توسعه گردشگري شهري، ارتقاء كمي و كيفي فعاليت‌هاي اوقات فراغت شهروندان تهراني.
وظایف و اختیارات
الف ـ برنامه‌ريزي جهت حمايت از ايجاد و توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با مديريت شهري و چگونگي تعامل شهرداري تهران با سازمان‌هاي مردم‌نهاد مذكور در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با همكاري كليه نهادهاي قانوني ذيربط.
 ب ـ برنامه‌ریزی به منظور حمايت از ارائه خدمات اجتماعی، مشاوره‌اي، روانی، مددکاری، پیشگیرانه و حمایتی از افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب بمنظور كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهادهای مدنی ذیربط و همچنین با همکاری کلیه نهادهای دولتی مسئول در این خصوص.
ج ـ برنامه‌ریزی جهت حمایت از توسعه مراکز مشاوره، آموزشی و توانبخشی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز شهروندان با هماهنگي و همكاري كليه نهادهاي دولتي و مدني ذيربط.
د ـ تلاش برای جذب و فراهم نمودن اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی و مؤسسات اعتباری مورد تأیید شهرداری با هماهنگي شهرداري تهران در چارچوب وظایف و اختیارات، برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.
هـ ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در ارتباط با پیشبرد طرح‌های توسعه شهری و منطبق با موضوع فعالیت سازمان با هماهنگی سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.
و ـ برنامه‌ريزي جهت حمايت و ساماندهي گروه‌هاي شغلي در معرض آسيب در شهر تهران با هماهنگي و همكاري كليه مراجع ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
زـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
ح ـ برنامه‌ریزی جهت حمایت از ایجاد و توسعه مراکز کارآفرینی در سطوح مختلف محلی و منطقه‌ای و ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق همکاری و تعامل با کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط به ویژه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در سطح شهر تهران.
 ط ـ برنامه‌ریزی جهت شناسایی و توسعه ظرفیت‌های سیاحتی و گردشگری شهری هم‌چنين حمايت هاي اجرايي از بهره‌برداري مطلوب از ظرفيت‌هاي موجود و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط در زمينه‌هاي فرهنگي، هنري، مذهبي و تفريحي و اوقات فراغت در تهران در ارتباط با گردشگري شهري با هماهنگی کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط بويژه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران.
تبصره :
سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عملیات مالی و بازرگانی مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری می باشد.
فصل دوم : سرمایه
ماده ششم(6)
 سرمایه سازمان عبارت است از وجوه نقد واریز شده اولیه و ارزش اموال اعم از منقول و غیرمنقول  که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده و یا در آینده در خواهد آمد.
تبصره يكم (1) :
 فهرست کلیه اموال و دارایی‌های سازمان که ارزش ریالی آن‌ها تا تاریخ تصویب این اساسنامه در حساب‌های سازمان ثبت نشده است باید حداکثر ظرف مدت یکسال توسط سازمان تهیه و پس از ارزیابی و تأیید توسط مسئولین ذیربط شهرداری در دفاتر سازمان ثبت و به حساب سرمایه و داراییهای ثابت سازمان منظور و نسخه‌ای از آن جهت ثبت و نگهداری در حساب‌های شهرداری به ادارات کل مسئول ذیربط در شهرداری و همچنین نسخه‌ای نیز به شورای شهر ارسال شود.
تبصره دوم (2) :
 کل سرمایه فوق متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
تبصره سوم (3):
در صورت انحلال سازمان، کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول و هم‌چنین مطالبات و دیون و تعهدات سازمان به شهرداری منتقل مي‌شود.
 ماده هفتم(7):
منابع مالی سازمان
 الف ـ اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه‌های سالانه شهرداری.
 ب ـ حق‌الزحمه و کارمزد حاصل از اجرای فعالیتهای سازمان در زمینه‌های مرتبط با اهداف سازمان با تصویب شورای سازمان.
 ج ـ دریافت کمک و هدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آیین‌نامه مصوب شورای سازمان .
فصل سوم: ارکان سازمان
ماده هشتم (8) :
الف‌ـ شورای سازمان
ب ‌ـ هیأت مدیره
ج‌ ـ  بازرس
ماده نهم (9) :
ترکیب شورای سازمان
 الف‌ـ شهردار (رئیس شورا)
ب‌ـ معاون ذیربط شهرداری
 ج‌ـ نماینده وزارت کشور
د‌ـ دو نفر کارشناس متخصص در رشته‌های مرتبط به پیشنهاد شهردار و تأیید شورای شهر
تبصره يكم (1) :
 شهردار می‌تواند با رعایت مقررات، ریاست شورا را به یکی از معاونان یا مسئولان واجد شرایط در شهرداری واگذار نماید.
تبصره دوم (2) :
 تعیین میزان حق‌الزحمه و پاداش اعضای شورا بر عهده رئیس شورا است.
ماده دهم (10) :
وظایف و اختیارات شورای سازمان
الف ـ سیاست‌گذاری و راهبری مسائل کلان سازمان.
 ب ـ بررسی و تصمیم‌گیری درباره برنامه‌ها و خط مشی‌ها.
ج ـ استماع گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان.
د ـ بررسی و تصویب صورت‌های مالی سازمان بر اساس گزارش هیأت مدیره و بازرس و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها.
هـ ـ بررسی و تأیید بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه سازمان.
و ـ تصمیم‌گیری درباره ذخیره‌های مالی سازمان به منظور استفاده فعال از آن.
ز ـ تصمیم‌گیری درباره افزایش یا کاهش سرمایه سازمان .
ح ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های سازمان در چارچوب قوانین و مقررات.
ط ـ بررسی و تصمیم‌گیری درباره نحوه مشارکت سازمان با اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات جاری.
ي ـ انتخاب و تجدید انتخاب اعضاي هیأت مدیره .
ك ـ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و یا حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و حقوق و مزایای مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس.
 ل ـ انتخاب و تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان.
م ـ ارائه پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به منظور تصویب در شورای شهر .
ماده يازدهم (11) :
 جلسات شورای سازمان هر 6ماه یک بار تشکیل می‌شود، دعوتنامه جلسه باید حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه برای اعضاء ارسال شود.
تبصره يكم (1) :
جلسات شورا خارج از مواعد فوق بنا به تقاضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای شورا به صورت فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. در اینصورت دستور جلسه شورا را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین می‌نماید.
تبصره دوم (2) :
جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند حداکثر ظرف مدت 15 روز مجدداً دعوت بعمل می‌آید که در این صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئیس شورا و دو عضو دیگر شورای مذکور تشکیل خواهد شد .
ماده دوازدهم (12):
 دبیر شورا که در اولین جلسه شورا انتخاب می‌شود وظیفه تعیین دستور جلسه، ارسال دعوتنامه، تنظیم و حفظ صورتجلسه‌ها و مستندات  شورا را برعهده دارد.
ماده سيزدهم (13) :
ترکیب هیأت مدیره
هیأت مدیره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارتنداز:
الف ـ معاونت ذیربط شهرداری (رئيس هيأت‌مديره)  .
ب ـ چهار نفر از اشخاص دارای تخصص و تجربه و آشنا به امورسازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علی‌البدل مانند اعضای اصلی خواهد بود.
تبصره يكم (1) :
 اعضای هیأت مدیره سازمان برای مدت دو  2  سال انتخاب می‌شوند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره دوم (2) :
 اعضای هیأت مدیره با حکم رئیس شورا منصوب می‌شوند.
ماده چهاردهم (14) :
وظایف و اختیارات هیأت مدیره
هیأت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورا برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحیت شورا و مدیرعامل باشد که اهم آن به شرح زیر است:
الف- تهیه کلیه آئین نامه های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شورای سازمان.
ب- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان به منظور ارائه به شورای سازمان.
ج- بررسی برنامه و بودجه ، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالیانه پیشنهادی مدیرعامل و ارائه آن به شورای سازمان.
د- برنامه ریزی و اجرای مصوبات شورای سازمان
هـ- بررسی تشکیلات سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شورای سازمان
و- رسیدگی و تصویب انجام معاملات در چارچوب آئین نامه مالی- معاملاتی
ز- بررسی و تجید نظر در برنامه ها و طرحهای اجرایی سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شورای سازمان.
ح- انتخاب یک نفر از شاغلین رسمی شهرداری و یا سابقه فعالیت حداقل هشت سال سابقه کار قراردادی در شهرداری تهران به عنوان مدیرعامل که با حکم رئیس شورا منصوب می شود.
ط- نظارت بر عملکرد سازمان ، مدیرعامل و نیز حفظ و نگهداری دارایی و اموال سازمان.
ی- افتتاح حساب دریافت و پرداخت و سایر حسابهای مورد نیاز سازمان در بانکها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ک- بررسی و پیشنهاد اخذ وام و مشارکت سازمان با بانکها و مؤسسه های اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اسا بودجه مصوب.
ل- تعیین یکی از اعضای هیأت مدیره برای امضای اوراق و اسناد تعهدآور سازمان(علاوه بر مدیرعامل).
م- بررسی و تصویب میزان پاداش و سایر امکانات رفاهی برای کارکنان سازمان بر اساس آیین نامه ها و بودجه مصوب.
ن- اقامه ، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیرقضایی و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل دعاوی با حق توکل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی شهرداری و ارجاع امور داوری.
تبصره‌ یکم(1):
هیأت مدیره مجاز است بخشی از وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.
تبصره دوم (2):
 هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملکرد سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به بازرس تسلیم کند.
ماده پانزدهم(15) :
 جلسه های هیأت مدیره هر 15 روز یک بار با حضور دست کم 4 تن از اعضاء تشکیل می شود و مصوبات آن با رأی حداقل سه تن از اعضاء معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره:
چنانچه هر یک از اعضای حقیقی هیأت مدیره بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسه های هیأت مدیره شرکت نکند مستعفی شناخته می شود و باید طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جایگزین اقدام لازم به عمل آید.
ماده شانزدهم(16)
وظایف و اختیارات مدیر عامل
الف ـ مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر همه واحدهای تابع سازمان، سرپرستی و نظارت دارد و مسئول برنامه‌ریزی، حسن اجرای امور، حفظ منافع و سرمایه و اموال سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبه های شورای سازمان و هیأت‌مدیره است و در مقابل این دو مرجع پاسخگو خواهد بود.
ب ـ پیشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرایی آن و اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه به هیأت‌مدیره و اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط با رعایت مقررات سازمان.
ج ـ تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هیأت مدیره.
د ـ اداره امور سازمان و ایجاد هماهنگی میان واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیم‌های انضباطی، تشویق و تنبیه درباره کارکنان بر اساس مقررات.
هـ ـ انجام امور اداری و استخدامی کارکنان.
و ـ نمایندگی سازمان در برابر سایر دستگاه‌های اجرائي کشور.
ز ـ امضای همه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید،  اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم‌الاجرا برحسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز، همراه با مهر سازمان و با رعایت آیین‌نامه‌هاي مالی و معاملاتی و سایر مقررات جاری کشور.
ح ـ نظارت بر همه امور سازمان و تطبیق عملکرد سازمان با قوانین و مقررات مربوط.
ط ـ اجرای سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و یا به موجب قانون تجارت  صرفاً بر عهده مدیر عامل است.
ي ـ اجرای وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیر عامل تفویض کرده باشد.
تبصره  :
مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیأت مدیره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشی از اختیارات خود را به هر يك از اعضاي اصلی هيأت‌مديره و معاون مالی اداری سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.
ماده هفدهم(17) :
مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان و شهرداری ، مسئولیت وکیل در برابر موکل است.
ماده هجدهم(18) :
اعضای شورای سازمان ، هیأت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می گیرد شرکت کنند یا سهیم شوند . همچنین مراعات مفاد ماده یکصدوبیست و نهم(129) قانون تجارت و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی است.
تبصره:
انجام معاملات با مؤسسات ، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری از سوی سازمان از شمول ماده یکصدوبیست و نهم(129) قانون تجارت خارج می باشند.
ماده نوزدهم(19) :
بازرس قانونی توسط شورای سازمان برای مدت یک سال از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب می‌شود. تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
تبصره‌ یکم(1):
اشخاص مندرج در ماده يكصد و چهل و هفتم (147 ) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس سازمان انتخاب نمود .
تبصره دوم(2):
حسابرس در اجرای بند سی ام (30) ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، توسط شورای شهر از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهد شد و هیأت مدیره موظف است ضمن عقد قراداد با حسابرس ، حق الزحمه ایشان را بپردازد. حسابرس مکلف است گزارش خود را مستقیماً به مبادی ذیربط ارائه نماید.
تبصره سوم(3):
حسابرس حق مداخله در امور جاری و اجرایی سازمان را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای سازمان گردد، ملی حسابرس می تواند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد سازمان مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار حسابرس قرار داده و هم چنین تصمیمات و صورتجلسات هیأت مدیره را برای حسابرس ارسال نماید.
ماده بیستم(20):
وظایف بازرس
الف ـ نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.
ب ـ تهیه و ارائه گزارشهای موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیأت‌مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان در چارچوب مقررات جاری.
ج ـ بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورت‌های مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارشهای سازمان.
د ـ استفاده از خدمات کارشناسان رسمی و خبره به منظور انجام وظایفی که بر عهده اوست.
هـ ـ اظهارنظر درمورد افزایش سرمایه به استناد ماده یکصد و شصت و یکم (161 ) قانون تجارت.
و ـ رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از صحت دریافتها و پرداختها و رعایت مقررات و بودجه مصوب.
تبصره يكم (1) :
مدیرعامل و هر یک از اعضای هیأت مدیره و هم‌چنین کلیه کارکنان سازمان موظف به پاسخگویی در برابر بازرس بوده و مکلفند موقع و هرنوع اسناد و مدارک مورد نیاز بازرس را در اختیار وی قراردهند.
تبصره دوم (2) :
 بررسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری سازمان نشود.
تبصره سوم (3) :
گزارش‌های بازرس درباره بودجه پیشنهادی و ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه باید دست کم ده روز قبل از جلسه شورای سازمان در اختیار رئیس و اعضای شورای سازمان و رئیس هیأت مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای نیز به شورای شهر و شهرداری تسلیم شود.
تبصره چهارم (4):
در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط و یا عدم قبول مسئولیت بازرسی در اجرای وظایف محوله، شورای سازمان موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جدید اقدام کند.
تبصره پنجم ( 5):
بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت‌مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.
تبصره ششم (6) :
سایر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های بازرس بر اساس قانون تجارت است.
فصل چهارم:سایر مقررات
ماده بيست ویکم (21 ) :
سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده بيست ودوم (22) :
مدیرعامل و هیأت مدیره باید شیوه‌ای را اتخاذ کنند که برنامه و بودجه سال جدید سازمان در موعد مناسب به تأیید شورای سازمان رسیده و متعاقب آن در موعد قانونی برای تصویب به همراه بودجه شهرداری به شورای شهر ارسال شود.
ماده بيست و سوم (23) :
شورای سازمان برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سازمان، تفریغ بودجه و سایر گزارشها به درخواست رئیس هیأت مدیره و دعوت رئیس شورای سازمان ، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تشکیل می شود و نظر قطعی خود را با توجه به گزارش بازرس اعلام می کند.
ماده بیست و چهارم(24):
انحلال سازمان
در موارد زیر سازمان منحل می‌شود:
الف‌ـ تخلف از مفاد اساسنامه و یا قوانین و مقررات جاری به تشخیص شورای شهر.
ب‌ـ پیشنهاد شورای سازمان و تصویب شورای شهر .
ماده بیست و پنجم (25) :
در صورت انحلال سازمان هیأت تصفیه‌ای مرکب از مدیرعامل، نماینده شورای سازمان به نمایندگی شهرداری و نماینده شورای شهر مسئولیت تصفیه حساب و تأدیه دیون به همه اشخاص حقیقی و حقوقی را برعهده می‌گیرد.
تبصره:
مانده دارایی ها و سرمایه سازمان پس از تصفیه حساب کامل به شهرداری منتقل می شود.
 ماده بیست و ششم (26) :
سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است بر طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور است.
ماده بیست و هفتم (27) :
این اساسنامه مشتمل بر چهار (4 ) فصل و بیست و هفت (27 ) ماده و بیست و شش ( 26 ) تبصره، در تاریخ .../.../...13 در اجرای بند پانزدهم (15 ) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامي شهر رسید و از تاریخ ابلاغ جایگزین اساسنامه قبلی سازمان می شود و کلیه مصوبات مغایر با آن از تاریخ تصویب لغو می شود.