• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین20
بازدید امروز87
بازدید دیروز248
بازدید این ماه335
بازدید کل196193
 
  • پیوند ها

مستندات راهبردی سازمان

 

ماموریت های سازمان :

- جلب مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

- ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و حمایت از برنامه های اجتماعی،مشاوره ای و مددکاری اجتماعی

- مهار،کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در شهر تهران

- بستر سازی جهت توسعه کارآفرینی در شهر تهران

- کمک به ساماندهی گروههای شغلی در معرض آسیب در شهر تهران

- کمک به ارتقاء سطح رفاه اجتماعی گروههای آسیب پذیر شهر تهران

- کمک به ایجاد فرهنگ همیاری وبخشش در بین شهروندان شهر تهران

- توسعه مشارکت و سرمایه گذاری های اقتصادی در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

 

اهداف سازمانی :

اهداف سازمان در چارچوب وظایف و ماموریتهای شهرداری تهران و درراستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه های مصوب پنج ساله شهرداری می باشد که عبارتند از :

الف- حمایت از ایجاد و ساماندهی فعالیت های سازمانهای مردم نهاد مرتبط با مسائل شهری به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مبتنی برنیازهای جمعیتی شهر

ب- ارتقاء فرهنگ شهروندی و جلب افزایش مشارکت و همکاری شهروندان دراداره مطلوب شهر

ج- حمایت، همکاری و مشارکت جهت توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی مبتنی برنیاز جمعیتی شهر تهران

د- کمک به ساماندهی آسیب های اجتماعی وحمایت از راه کارهای پیشگیرانه از بروزآنها در اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب با رویکرد توانمندسازی جامعه هدف مورد نظر

ه – حمایت از بسترسازی لازم جهت ایجاد وتوسعه کارآفرینی در شهر تهران با رویکرد توانمندسازی کارآفرینان

و- حمایت از توسعه گردشگری شهری، ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های اوقات فراغت شهروندان تهرانی

 

سیاست های سازمان :

- تقویت عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر

- تقویت خدمات اجتماعی و رفاهی به شهروندان

- تحقق برنامه ریزی از پایین به بالا با افزایش نقش محلات

- ارتقاء مشارکت آگاهانه شهروندان در برنامه ریزی های اجتماعی

 

چشم انداز توسعه ای سازمان :

- تهران شهری است عدالت محور و دارای فرصت های برابر برای کلیه شهروندان

- تهران شهری است دارای شهروندانی توانمند و آگاه در برابر آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی

- تهران شهری است دارای شاخص های سلامت اجتماعی بالا

- تهران شهری است مشارکت پذیر با شهروندانی مشارکت جو

- فضاهای شهری تهران بر اساس شاخص های اجتماعی ترسیم شده اند.